top of page

פרויקטים

  • תכנון מפעלים משלב המוצר ועד למפעל הייצור

  • תכנון פיסי של רצפת ייצור כולל קווי ייצור, זרימת הפעולות בתוך המפעל בראייה מולטידיסיפלינרית

  • פיקוח על בנייה והקמה של מפעל כולל עמידה בדרישות  רגולציה שונות עוד בשלב הבניה

  • בניית אומדן כספי לפרויקט

  • סיוע ברכישת מכונות ייצור

  • תכנון מתקני עזר לייצור לפי דרשיות רלוונטיות

  • ייעול ושינוי רצפת ייצור במפעל קיים שעובד 

  • שינוי קווי ייצור ללא הפסקת פעילות המפעל

  • ייעול שיטות עבודה

  • הגברת תפוקה וצמצום כח אדם

פרויקטים
bottom of page